Föredrag: Två vapenstämplar

29 september 2013 

Vid släktmötet i Kisakallio i Juni 2013 höll Tauno Schulman bifogat föredrag om de två släktstämpel som hittades i släktarkivlådorna.

Vapenstämplarna, som är ca. 150 år gamla var med i den heraldiska utställningen i Riksarkivet år 2011.

Två vapenstämplar

Två vapenstamplar: bilder