Verksamhetsberättelse för 2012

Släktföreningen Schulman rf

Verksamhetsberättelse för år 2012

 

 

Släktnämndens sammansättning

Släktnämnden fortsatte med oförändrad sammansättning: Jan Schulman (ordförande), Minette Schulman (viceordförande), Peter Schulman (sekreterare, medlemsfrågor), Tauno Schulman (kassör, arkiv, släktutredning), Juhana Schulman (hemsidor) och Jyrki Koulumies (släktkrönikan).

 

Släktnämndens möten

Släktnämnden har samlats sex gånger under året 2012. Mötesdagarna var:

  • januari,
  • februari,
  • april,
  • juni,
  • oktober och
  • december.

Samtliga möten har hållits på Schulmans Konsthandel i Helsingfors. Mötesarvode har inte betalats till deltagarna, men släktnämnden beslöt att ersätta Tauno Schulmans resekostnader mellan Kouvola och Helsingfors.

 

Medlemsfrågor

Släktföreningen har under året fått 6 nya medlemmar. Medlemsavgiftena har hållits oförändrade vid 10€ för familjens huvudman och 2€ för övriga medlemmar i samma hushåll..

 

Släktmöte

Enligt föreningens stadgar skall ordinarie släktmöte hållas vart annat år. 2012 hölls således inget släktmöte.

 

Vårutflykt

Släktnämnden anordnade en vårutflykt till Virkby på lördagen den 26. juni. 17 släktmedlemmar deltog och bekantade sig i Margit och Petter Forsstöms liv under en guidad promenad. Margit Forsström var Hugo Schulmans dotter. Utflykten avslutades med en gemensam lunch och ett gravgårdsbesök.

 

Estlandsresan

23 medlemmar deltog i föreningens Estlandsresa, som utfördes den  3. – 5. augusti.

Under resan besöktes släkten von Schulmans gamla gårdar i västra delen av Estland. Godsen var Jelgimäggi, Sack, Limmat, Oidenorm, Udenküll, Piesal och Rahhola. Övernattningarna skedde i Pärnu och Haapsalu. I Tallinn besöktes St. Nikolai kyrkan, St. Olavs kyrkan och Domkyrkan. Alla tre kyrkor har varit släktens gravplatser på 1600-  och 1700-talet.

 

Släktforskning

Tauno Schulman har fortsatt arbetet med att fylla i uppgifter i släktregistret Holger. I skrivande stund finns omkring 2200 namn införda i registret.

 

Hemsidorna och sociala medier

Juhana Schulman har fortsatt arbetet med släktföreningens hemsidor www.schulmans.org.  Materialet uppdateras kontinuerligt. Föreningen har även en gruppsida på Facebook.

 

 

Helsingfors 29.2.2013

 

 

Jan Schulman

ordförande