Krönika

Släkten
SCHULMAN – von SCHULMANN
I SVERIGE, FINLAND OCH BALTIKUM

FAMILJEKRÖNIKA
OCH
ÄTTARTAVLOR
SAMLADE OCH SKILDRADE AV HUGO SCHULMAN

Ruotsin lippu – Wikipedia

Den här boken som har sammanställts och skrivits av generalmajoren Hugo Schulman (1850-1919) beskriver omfattande vår släkts historia och personer från slutet av 1400-talet till början av 1900-talet. Både de baltiska och de finska släktgrenarna är inkluderade i krönikan.

För att insamla materialet har Hugo Schulman gjort ett enormt arbete. Boken innehåller uppgifter på över tusen personer. För hundra år sedan, långt före modern datateknik, var han tvungen att samla in information från arkiv och kyrkoböcker i Finland och utomlands. Han hade också omfattande brevväxling med släktingar och andra släktforskare i Finland, Sverige och Baltikum.

Kompletteringar efter Hugo Schulmans bortgång samt bokens tryckning år 1938 har gjorts av en arbetsgrupp som leddes av släktens dåvarande huvudman Otto Schulman.

Sommaren 2020 har släktföreningens styrelse fört över släktkrönikan till en e-bok. Härmed kommer boken till hela släktens förfogande.

För att komma till krönikan, tryck på länken nedan

LÄS KRÖNIKAN HÄR


Suomen lippu – Wikipedia

Sukuyhdistyksen hallitus on kesällä 2020 siirtänyt perhekronikan e-kirjaan. Näin kirja on koko perheen saatavilla.

Kornikka on ruotsin kielinen. Paina linkkiä yllä päästäksesi e-kirjaan


INTERNATIONAL | Koulutus-Center

In the summer of 2020, the family association’s board has transferred the family chronicle to an e-book. This makes the book available to the entire family.

The chronicle is in Swedish. To get to the chronicle, press the link above