Personformulär

Vänligen fyll i alla för dig aktuella punkter i formulären. Uppgifterna behövs för Släktregistret. Du kan ladda ner formuläret här.

Avsändare

Namn __________________________________________________________________________________

Information

Förnamn _________________________________ Efternamn _________________________________

Kön _________ Födelsedatum ______________ Födelseort _________________________________

Dödsdatum _______________________________ Dödsort ___________________________________

Dödsförsamling ___________________________ Dödsorsak _________________________________

Yrke ____________________________________________________________________________________

Hemort __________________________________ Hemförsamling _____________________________

 

Fri text

Här kan du skriva in uppgifter om skolor, genomförda studier, arbetsplatser, boningsplatser, familjemedlemmar, fritidssysselsättningar och intressen o.s.v.

Bifoga gärna ett fotografi av personen i fråga, helst i elektronisk form.

Kommentarer ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Returnera blanketten till: kent.schulmann@gmail.com