Släktföreningen Schulman

Släktföreningens ändamål är att befrämja sammanhållningen mellan släktens medlemmar och befästa en på gemensamma släktintressen uppbyggd samhörighet. Föreningen utövar och understöder släktforskning samt handhar släktregistret och släktarkivet.

Vid utgången av 2012 har föreningen 137 registrerade medlemmar i Finland samt därtill 22 associerade medlemmar i Sverige, Ryssland, Kanada och Tyskland.

Föreningens angelägenheter handhas av en, vid ordinarie släktmöte, för 2 år vald släktnämnd (styrelse). Föreningens medlemmar kallas till ordinarie släktmöte innan utgången av juni månad vart annat år.

Föreningens stadgar samt de godkända protokollen från släktnämndens möten återfinnes på denna hemsida tillsammans med övrigt aktuellt material samt bildspel från föreningens tillställningar.

Föreningen upprätthåller även en intressesida på Facebook.