Verksamhetsberättelse för 2007-2008

Släktföreningen Schulman rf

Verksamhetsberättelse för 2007 2008

 

Släktnämndens sammansättning

Släktnämnden valdes av släktmötet den 10 juni 2007 på Sveaborg. Släktnämndens uppgifter har under denna tvåårsperiod varit följande: Anna Schulman (ordförande), Kitty Schulman (viceordförande), Peter Schulman (sekreterare), Tauno Schulman (kassör), Erik Schulman (medlemsfrågor) och Jyrki Koulumies (släktkrönikan). Efter Eriks bortgång har Johan Schulman, släktens nya huvudman, deltagit i släktnämnden från och med den 4.2.2009.

 

Släktnämndens möten

Släktnämnden har samlats efter den 10.6.2007 åtta gånger på Schulmans Konsthandel i Helsingfors: 30.8.2007, 25.10.2007, 4.3.2008, 16.4.2008, 12.8.2008, 15.10.2008 och 10.12.2008 (samt 4.2.2009).

 

Medlemsfrågor

Släktföreningen har cirka 130 medlemmar i medlemsförtäckningen. Antalet medlemmar har ökat.

 

Registreringen av föreningens stadgar

Föreningens stadgar har granskats av Patent och registerstyrelsen och små korrigeringar har önskats. De korrigerade stadgarna har returnerats till Patent och registerstyrelsen för godkännande.

 

Släktmöten

Släkten samlades den 23.8.2008 till extraordinarie möte. Dagen började på Gårdskulla gård där både vuxna och barn fascinerades av den fantastiska samlingen traktorer, verktyg och andra spännande gamla saker. Lunch serverades på Stor-Tötar gård i Virkby. Värdarna Max och Marta Schulman tillsammans med Henrik och Carita Schulman såg till att släkten stortrivdes i det strålande solskenet. Under mötet fick släkten bland annat hälsningar från Canada-släktingar och nya medlemmarna von Schulmann presenterade sig. Barnen roade sig under mötet med ponnykörning och andra uteaktiviteter. Det visade sig vara den regniga sommarens vackraste dag.

 

Holger-dataprogrammet

Släktföreningen har anskaffat ett släktforskningsprogram, som heter Holger. Tauno Schulman har skrivit in flera hundra släktmedlemmars uppgifter enligt adelskalendern, släktträdet och krönikan. Programmet har mångsidiga möjligheter att samla olika slags uppgifter och även fotografier. De inmatade uppgifterna kan tas ut i flera olika slags rapporter och sammandrag. Det är inte meningen att bli ett offentligt personregister utan det kan ses som en del av släktarkivet.

 

 

Hemsidorna

Juhana Schulman har utarbetat hemsidor åt Släktföreningen. Adressen till hemsidan är www.schulmans.org. Material uppdateras på hemsidan kontinuerligt, men redan nu kan man finna där mötesprotokoll, bilder från släktmötet, historiska dokument och korta sammandrag om släkten Schulmans historia och ursprung. Det är även möjligt att kontakta släktnämndens ordförande per e-post via hemsidan.

 

Personformulär

Hemsidorna har även ett personformulär där var och en kan skriva in uppgifter om sig själv eller om sina nära och kära släktingar. Uppgifterna går till Tauno Schulman som uppdaterar släktforskningsprogrammet. Personformuläret kan även ges åt släktnämnden i pappersform eller skickas via e-post till släktnämnden.

 

Släktarkivet

Släktarkivet finns på Stor-Tötar gård och det består av tre stora lådor. Tauno Schulman har tillsammans med Henrik Schulman gått igenom en del av arkivet och konstaterat att materialet är omfattande, men till en stor del inte i någon tydlig ordning. Om de äldsta delarna av arkivet har en förteckning hittats.

 

Släktkrönikan

Jyrki Koulumies har fortsatt att utarbeta en bok som sammanfogar släktens historia med händelserna i ”stora världen”. Släktföreningen har som mål att samla in medel för utgivandet av detta verk.

 

Trycksaker

Släktnämnden beställde under hösten 2007 brevpapper och kuvert med släktvapnet tryckt i flerfärg.

 

Övrigt

Släktföreningen Schulman rf och släktnämnden minns med tacksamhet och värme släktens huvudman Erik Schulman som somnade bort under hösten 2008.

 

Riihimäki 27.2.2009

 

 

Ordförande Anna Schulman