6. Nuoremmat sukuhaarat

Toinen nuorempi sukuhaara erosi päähaarasta 1800-luvun puolessa välissä. Tämän sukuhaaran kantaisänä voidaan pitää Viipurin lääninarkkitehti Allan Carl Waldemar Schulmania, joka tunnetaan myös ansioistaan musiikin alalla. Tuore kirja kertoo myös, että hänen koiransa olisi tehnyt läheistä tuttavuutta tsaari Aleksanteri III:n koiran kanssa tsaarin ja Suomen suurruhtinaan viettäessä kesäänsä Kaakkois-Suomessa.

Kolmas nuorempi sukuhaara erosi 1800-luvun alkukymmeninä. Tämän haaran kantaisänä voidaan pitää kenraaliluutnantti Alexander Leonard Carl Schulmania. Hän ei myöskään jäänyt sukuhaaransa ainoaksi kenraaliksi. Sukututkimukseen paneutui myös vanhemmilla päivillään hänen nuorempi poikansa kenraalimajuri Hugo Schulman. Hän oli ansiokkaan uransa aikana muunmuassa Haminan kadettikoulussa kadetti, sittemmin marsalkka, Mannerheimin opettaja ja osastopäällikkö. Suvun jäsenten kohtalot ovat sittemmin vieneen sukuhaaran edustajia eri puolille maailmaa.

Neljäs nuorempi sukuhaara on se aikaisemmin pelkkänä nuorempana sukuhaarana tunnettu. Sukuhaaran kantaisä on suomalaisen sukuhaaran Otto Christopherin nuorin poika Gustaf Robert Schulman, joka syntyi 1739 ja ehti palvella vähän aikaa Ruotsin armeijassa upseerina. Hänen nuorimman 1790 syntyneen Anders Juhan-poikansa sotilaspalvelu katkesi alkuunsa Ruotsin armeijan hävittyä sodassa Suomen alueet Venäjälle. Nuorimman sukuhaaran edustajat hoitivat tämän jälkeen kaksi sukupolvea maatilojaan eteläisessä Hämeessä ja myös Uudellamaalla. Gustav Robertin pojanpojan pojanpojan Albertin aikana Suomi itsenäistyikin ja hän palveli aluksi suojeluskunnassa ja hänen poikansa Rolf sodan aikana Suomen armeijassa. Ennen Talvisodan puhkeamista sukuhaaran  päämies Rolf Albert Holger Schulman suomensi nimensä Koulumieheksi. Suomenkielinen nimi astui voimaan 1940. Rolf Koulumies kertoi aikoneensa mennä sotilasuralle ja RUK:n jälkeen hakeutua kadettikouluun, mutta sen katkaisi sairaus. Sodan lopun hän palveli lääkintämajurina. Pojat ja pojanpoika ovat kaikki reservinupseereita vänrikeistä ja aliluutnantista yliluutnanttiin. Siltä osin suvun sotilaalliset perinteet on täytetty.  Toiminnan painopiste on kuitenkin ollut rauhan askareissa elinkeinoelämässä ja journalismissa.